กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒

Quote

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการประจำปี  ๒๕๖๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง “บทบาทพยาบาลทการเรือกับการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยทางทะเล” ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖

[caption id="attachment_588" align="alignnone" width="700"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]

[caption id="attachment_587" align="alignnone" width="700"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]

[caption id="attachment_586" align="alignnone" width="700"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]

[caption id="attachment_585" align="alignnone" width="700"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]

[caption id="attachment_584" align="alignnone" width="700"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]