กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

มูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ มอบทุนการศึกษา

Quote

มูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ มอบทุนการศึกษา

พลเรือเอกไกรวุธ  วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่ ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักเรียนหลักสูตรนาวิกเวชกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ