กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง

Quote

น.อ.หญิงสอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ 22 ก.ค.62 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ