กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

พลเรือเอกชาญชัย คุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษา

Quote

พลเรือเอกชาญชัย คุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒