กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

สอบถามกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2562

Quote

สวัสดีค่ะ ดิฉันใคร่ขออนุญาตสอบถามรายละเอียดเรื่องกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่1 , 2 และภาคฤดูร้อน ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือค่ะ และสอบถามเพิ่มเติมคือ วิทยาลัยกองทัพบก  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ใช่เครือข่ายเดียวกันหรือป่าว เปิด ปิด ภาคเรียนเหมือนกันหรือไม่คะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลนะคะ