กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

Quote

น.อ.หญิงสอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำคณะครู นักเรียนพยาบาลและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วพร.ศวก.พร.ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
[gallery ids="467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486"]