กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

เรียนกศน วิทย์-คณิต สามารถสมัครสอบได้ไมคะ

Quote

เรียนกศน วิทย์-คณิต สามารถสมัคร

Quote

น้องๆลองเช็คว่าหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่  ถ้าใช่ ก็สมัครได้เลยค่ะ