กว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ


        เครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มใช้จัดกลุ่มเหมือนแห่งการแสดงตัวตน   เครื่องแบบสามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารให้สังคมรับทราบว่าผู้ที่แต่งเครื่องแบบนั้นเป็นพวกเดียวกัน และผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบเหล่านั้นต้องดำรงยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามตามที่เครื่องแบบกำหนดไว้  ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้สวมใส่ ดังที่     พลเรือตรี กรีฑา  พรรธนะแพทย์  กล่าวไว้ในบทความวารสารนาวิกศาสตร์   เรื่อง  เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ว่า “ เครื่องแบบ ใครคิดว่าไม่สำคัญ” ใครๆก็ต้องยอมรับกันทั้งนั้นแหละว่าเครื่องแบบ นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก คำว่า เครื่องแบบ ตามความหมายที่เขียนไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นกล่าวไว้ว่า “เครื่องแบบ คือเครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆกัน เฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง” แต่ “ เครื่องแบบทหาร” นั้นมีความหมายมากไปกว่านี้อีก คือ นอกจากเป็นเครื่องแต่งกายที่ต้องแต่งให้เหมือนๆกันแล้ว ยังต้องมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็นทหาร มีความสง่างาม

 

สมศักดิ์ศรีของชายชาติทหาร และหญิงชาติทหารอีกด้วย ดังนั้น “ทหารที่แต่ง

 

กายให้ผิดแผกแตกต่างไปจากเครื่องแบบทหาร จึงไม่น่าเรียกว่าทหาร” และ “ เครื่องแต่งกายที่ไม่มีลักษณะของทหาร ไม่มีความสง่างาม ไม่มีศักดิ์ศรี จึงไม่น่าเรียกว่า เครื่องแบบทหาร”

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชื่อเดิม โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดการศึกษาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้กำหนดให้นักเรียนมีชุดแบบพลเรือนนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ซึ่งไม่ได้ปรากฏแน่ชัดใครเป็นผู้ออกแบบ แต่มีมาพร้อมกับนักเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกรมแพทย์ทหารเรือ รุ่นที่ ๑ (สำเร็จการศึกษาเมื่อ ๒๙ มี.ค.๒๕๑๕ ) เครื่องแบบในสมัยนั้นชุดปฏิบัติงานหรือชุดพยาบาลเป็นแบบสองสี คือสีขาวกับสีฟ้า และชุดออกนอกโรงเรียนเป็นแบบพลเรือน เสื้อสีขาว กระโปรงสีดำ และในเวลาต่อมา พ.ศ.๒๕๒๘ ชุดเครื่องแบบทหารใช้หมายเลข เป็นตัวกำหนดสัญญาลักษณ์ชั้นปี

 

ก่อนหน้าที่ประชุมกองทัพเรือได้แต่งตั้งให้ พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์  เป็นประธานฯเรื่องเครื่องแบบนักเรียนพยาบาล เมื่อวันที่ ๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๕   นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ได้รับความกรุณาจาก พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์  ท่านได้ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ กำลังทรัพย์และความตั้งใจเป็นอย่างมากให้กับการออกแบบเครื่องแบบนักเรียนพยาบาล  ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การทำงานของท่านต้องสะดุดลง แต่ท้ายที่สุดด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ก็ทำให้สามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้

 

และจากคำบอกเล่าของท่านบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ๒ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้การพิจารณาเครื่องแบบเป็นไปอย่างราบรื่น คือ พลเรือเอก ทรงสิทธิ์  กิตติพีรชล รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก ประเจตน์  ศิริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ( ดำรงตำแหน่งขณะนั้น ) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเครื่องแบบนักเรียนพยาบาล  ถึงแม้จะมีคำถามและข้อสงสัยมากมายต่อสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ  จากที่ประชุมท่านทั้งสองก็ใจกว้างรับฟังคำอธิบาย จนสุดท้ายจึงเป็นที่ยอมรับของมติที่ประชุม

 

 นอกจากนั้นบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึง และเป็นผู้แทนจาก กรมแพทย์ทหารเรือ คือ พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ ซึ่งทราบในภายหลังว่า ท่านได้ขับรถไปที่สนามบินเพื่อให้ พลเรือเอก วิเชษฐ  การุณยวณิช  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น ลงนามอนุมัติก่อนขึ้นเครื่อง  เพื่อให้ใช้เครื่องแบบชุดนี้เป็นเครื่องแบบเฉพาะกาลได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  และนักเรียนพยาบาลได้แต่งเครื่องแบบครั้งแรกได้ทัน วันครบรอบ ๒๕ ปี วันคล้ายวันสถาปณา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖  ซึ่งเป็นวันที่ พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ มีความสุขมากที่ได้เห็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือแต่งเครื่องแบบสวย  สง่า สะอาดตา ดูมีศักดิ์ศรี

 

เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือจากบทความบันทึกในเอกสารและคำบอกเล่า ของท่าน พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ นั้นมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง  แต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนพยาบาลทหารเรือทุกคนต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึง คือ เมื่อใดที่นักเรียนได้สวมเครื่องแบบทุกอิริยาบทที่นักเรียนแสดงออกไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกสถาบัน ย่อมเป็นที่สนใจของบุคคลรอบข้าง ดังเช่นบทความบางช่วงบางตอนที่ขออนุญาตนำมาลงเผยแพร่ จากส่วนหนึ่งของ บรรณาธิการแถลง ในหนังสือนาวิกศาสตร์ เล่มที่ ๑  ปีที่ ๗๗  ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๓๗ ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เครื่องแบบ นั้นจะมีคุณค่าเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้แต่งเครื่องแบบนั้นๆด้วย เราจึงอยากเห็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือในเครื่องแบบที่สง่างามนี้   มีระเบียบวินัย  มีความภูมิใจในเครื่องแบบที่แต่ง  และแสดงออกให้ประจักษ์แก่ประชาชน โดยการแต่งกายที่ถูกต้อง  การทำความเคารพที่เข้มแข็งและเต็มใจ เป็นต้น 

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform