คู่มือสำหรับประชาชนของกองทัพเรือ


การขออนุญาตเข้าถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตพื้นที่ของกองทัพเรือ

การขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การขออนุญาตนำบุคคลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพเรือ

การขออนุญาตเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือ

กาการเข้าชมนิทรรศการ สาธิตการแสดงและเห่เรือพระราชพิธี กองทัพเรือ

การเข้าเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

การแจ้งเหตุฉุกเฉินผู้ประสบภัยทางทะเล

การทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (อส.ทพ.นย.)

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform