ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


 
06-02-2012
นพร. สร้างชื่อเสียงนำผลงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการใช้จ่าย
นพร. พัชรินทร์ พิมพ์จ่อง และตัวแทนคณะวิจัยกลุ่มที่ 1 ชั้นปีที่ที่ 4 สร้างชื่อ 
 
12-04-2012
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดโครงการ อบรม ADVANCED CPR
ให้กับคณะครู ในวันที่ 2- 3 เมษายน 2555 
 
10-11-2014
เดินการกุศลชมรมพยาบาลสี่เหล่า
 

 
30-10-2014
โล่รางวัลว่ายน้ำในสัปดาห์กีฬานาวี พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
30-10-2014
การเข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
01-06-2012
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
 

 
30-06-2012
ภริยา ผบ.ทร.สวีเดนเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 
 
10-04-2015
พิธีรดน้ำขอพร ในวันสงกรานต์ พร.
ในวันท่ี 8 เมษายน 2558 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนพยาบาลเข้าร่วมงาน ณ สโมสร พร. 
 
09-12-2014
การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เริ่มรับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2558 

 
11-02-2013
การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
09-02-2013
บริการทางสุขภาพที่อาคารแฟรตส่วนกลางของกองทัพเรือ ร่วมกับผู้จัดการอาคารและผู้นำชน
 
 
18-04-2015
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล
โดย พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ 

 
12-04-2015
พิธีรดน้ำขอพร วันปีใหม่ไทย 2558
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2558 
 
27-03-2013
อบรมการกู้ชีพขั้นสูง ครั้งที่ 2
 
 
12-11-2013
กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เข้าเยี่ยมชมงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเ
 

 
21-06-2013
การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง
 
 
24-06-2013
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
โดย ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว 
 
26-08-2013
การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform