กิจกรรมชมรม


 
09-05-2017
นพร.ปี 1 ใหม่ ฝึกทหารราบเบื้องต้น
 
 
08-05-2017
อบรมจริยธรรมนักเรียนใหม่
 
 
08-05-2017
ปฐมนิเทศ นพร. ปีการศึกษา 2559
 

 
08-05-2017
เลือกตั้งนักเรียนปกครอง
 
 
08-05-2017
วัดกระจับ
นักเรียนชมรมอาสาพัฒนา ทำกิจกรรม 
 
08-05-2017
กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

 
08-05-2017
แฟนซีดริว
หารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ 
 
08-05-2017
นักเรียนพยาบาลร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล
 
 
08-05-2017
ศึกษาดูงานวัดพระเชตุพน
นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานวัดพระเชตุพน  หน้าที่ : 1

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform