การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล


งานวิจัย

1.ผลของโปรแกรมการดูแลโดยการจัดการรายกรณีต่อความรุนแรงของอาการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากรังษีรักษา ที่เข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนภายใต้ความกดดันสูง


2.ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของชาวบ้านชุมชนริมทะเล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


3.พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักประดาน้ำ หมวดประดาน้ำ กรมสรรพวุธทหารเรือ จ.ชลบุรี


4.การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ


5.การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของชาวประมง จังหวัดสมุทรสาคร


องค์ความรู้เวชศาสตร์ทางทะเล

เวชศาสตร์ทางทะเล : maritime-health

เวชศาสตร์ทางทะเล : rescue-at-sea

เวชศาสตร์ทางทะเล : การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ทางทะเล : การส่งกำลังสายแพทย์

เวชศาสตร์ทางทะเล : แนวคิดเวชศาสตร์ทางทะเล

เวชศาสตร์ทางทะเล : ระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ

เวชศาสตร์ทางทะเล : สัตว์ทะเลที่เป็นพิษ

เวชศาสตร์ทางทะเล : สาธารณภัย

เวชศาสตร์ทางทะเล : สิ่งคุกคามทางทะเล

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2555

การป่วยเจ็บจากเหตุใต้น้ำ

การปฐมพยาบาล

beach&shore safety : rip-current

beach&shore safety : อันตรายจากทะเล

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform