การจัดการความรู้

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่อง การไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี - 3038 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 เรื่อง Carat: Ship Exchange - 1507 0
Carat ship-exchage55 - 2131 1
Disaster & Emergency Nursing Training Program - 498 0
การเขียนข้อสอบ และการจัดทำคลังข้อสอบ (Item Writing and Item Bank Development) - 5402 -3
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล - 657 0
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Combat life saving - 839 1
การช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี (Tactical Combat Life Saving) - 637 0
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning อย่างง่าย - 1495 0
สร้างกิจกรรมนักศึกษาอย่างไรภายใต้กรอบ TQF - 4088 0
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการแสดง

กิจกรรม KM / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Combat life saving - 1651 0
การช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี (Tactical Combat Life Saving) - 776 0
การอภิปรายทางวิชาการ “วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพของชาวเล” - 922 0
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ RBL - 739 0
การอบรม“การกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน” - 1246 1
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554(1) - 902 0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 - 900 0
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการแสดง

ชุมชนนักปฏิบัติ / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

 นวัตกรรม

กิจกรรมนวัตกรรม / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

นวัตกรรมครู / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด

นวัตกรรมนักเรียน / ตั้งกระทู้ / กระทู้ทั้งหมด
คำถาม อ่าน ตอบ
ถุงเท้ามหัศจรรย์ (Magic Sock) - 1008 0
Relaxing Bean Shirt - 785 0
สบายแผล (นพร.โรสมาลิน พันธุและคณะ** นพร.ชั้นปีที่ 1) - 759 0
แรงชูกำลัง (นพร.ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนารีกำยำ) - 894 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์วงล้อเตือนใจ ปลอดภัยจากPIP - 196 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์รองเท้าเก๋ไก๋ - 111 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ Naval Feeding Control - 111 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ IV Remind Me - 59 0
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ NAVY ROLLER BREAK - 60 0

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform