1 ต.ค.63 นาวาเอกหญิงวิภาภร ศิลสว่าง รับมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จาก นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี โดยมีข้าราชการและนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

1 ต.ค.63
นาวาเอกหญิงวิภาภร ศิลสว่าง รับมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จาก นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี โดยมีข้าราชการและนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ