ข่าวประกาศ

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลตัวสำรอง) (ตามตัวสำรอง ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มิ.ย.63 เวลา 1300 เป็นต้นไป) กรุณาเตรียมหลักฐานพร้อมสำเนา และเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆมาให้พร้อม รวมถึงผู้ค้ำประกันและคู่สมรสมาทำสัญญาในวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. โดยมารายงานตัว เวลา 09.30 น. ...... ประกาศเมื่อ ......20 มิ.ย. 2563

  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตามบุคคลสำรอง ครั้งที่ 2 ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลตัวสำรอง) (ตามตัวสำรอง ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา 1300 เป็นต้นไป) ......ประกาศเมื่อ ......19 มิ.ย. 2563

  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตามบุคคลสำรองทุนส่วนตัวกองทัพเรือและทุนส่วนตัวศิริราช ให้มาทำสัญญาวันที่ 18 มิ.ย. 63 ให้มารายงานตัวเวลา 07.30 น. และทำสัญญาตั้งแต่ 08.00 ถึง 12.00 น.......ประกาศเมื่อ ......18 มิ.ย. 2563

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    อ่านต่อ

    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    อ่านต่อ