วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2567

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ศึกษาวิธีรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าทำสัญญาเป็น นักเรียนพยาบาลทหารเรือของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือตามขั้นตอนท้ายประกาศ
ดาวโหลดไฟล์


ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ศึกษาวิธีรายงานตัวจากคลิปวิดีโอและคำชี้แจงท้ายประกาศ โดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 นี้ หากไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2567
click link


การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานในทะเล

อ่านต่อ.....

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

อ่านต่อ.....

โรคที่มากับน้ำ

อ่านต่อ.....

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

อสรพิษร้าย……ใต้ทะเล

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเต้าปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ