ขยายเวลาการลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม 2567

เรื่องเล่า วพร.

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานในทะเล

อ่านต่อ.....

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

อ่านต่อ.....

โรคที่มากับน้ำ

อ่านต่อ.....

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

อสรพิษร้าย……ใต้ทะเล

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเต้าปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ