ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติแและคำชี้แจงท้ายประกาศ

คำเชิญให้เข้าร่วม "วพ.กองทัพเรือ'65" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/WuKZiIv_AESLq1vcD0ppu_ZTkxxDqlXq3Aj6qQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขออนุญาตย้ายไลน์กลุ่มไปไลน์ open chat นะคะ..โดย
1.ใส่รหัสเข้าร่วม คือ RTNCN65
2.ให้ผู้สมัครเปลี่ยนชื่อ สกุล เช่นเดิม คือ หมายเลขผู้สมัคร+ชื่อ+สกุลย่อ เช่น 1000 รักดี ส.
**โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือก จะใช้ไลน์ open chat อันเดียวเท่านั้น**

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเตาปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโล่รางวัล “คนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี 2564” แก่ นาวาเอกหญิง บุญสม (ศาสตระรุจิ) โปษยะจินดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ท่านที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีนาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในปัจจุบันเป็นผู้แทนรับโล่รางวัลดังกล่าว ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖๔ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ ๕ วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้ารับมอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และขอพรผู้อาวุโส เนื่องในงาน “สิบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด