วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2567


ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกฯ ศึกษาคำชี้แจงท้ายประกาศและกรุณายืนยันตัวตนในระบบ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 เวลา 16.00 น. ดาวโหลดไฟล์

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ศึกษาวิธีรายงานตัวจากคลิปวิดีโอและคำชี้แจงท้ายประกาศ โดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 นี้ หากไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2567
click link


การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานในทะเล

อ่านต่อ.....

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

อ่านต่อ.....

โรคที่มากับน้ำ

อ่านต่อ.....

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

อสรพิษร้าย……ใต้ทะเล

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเต้าปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ