ตรวจสอบรายชื่อและข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง นวัตกรรมทางสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกอบด้วย

  1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  2. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564
  3. คู่มือ การติดตั้งโปรแกรม
  4. Download โปรแกรมติดตั้ง cisco webex

 

url: https://nmd.webex.com/meet/surakan.w

code สำหรับ Login เข้าร่วมประชุม
code: 571678884