เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครบรอบ 56 ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมแพทย์ทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครบรอบ 56 ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมแพทย์ทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ครูอาจารย์ ศิษย์เก่า และกำลังพลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ล่วงลับไปแล้ว โดย พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มาร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือด้วย
ในการนี้ นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ พร้อมกันนี้ยังมีอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ อดีตครูพยาบาล และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือมาร่วมในพิธีทำบุญปีนี้ หลังเสร็จพิธีทำบุญ ได้ร่วมสังสรรค์พูดคุยกันอย่างอบอุ่น ทั้งครู-ศิษย์ และพี่-น้อง เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่ง