ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ