24 ก.ย.63 นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร.เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล ให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

24 ก.ย.63
นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร.เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล ให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ