พล.ร.อ. ชาญชัย – คุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

พล.ร.อ. ชาญชัย – คุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ