มูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา พลเรือเอกไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

มูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา  พลเรือเอกไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักเรียนหลักสูตรนาวิกเวชกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ