21 ส.ค.62 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำนวน 8 คน แสดงรำสี่ภาค ในงานเลี้ยงต้อนรับวิทยากรชาวต่างชาติ ของการประชุมเวชศาสตร์ทางทะเล ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้เห็นความงดงามของศิลปะการแสดงของชาติไทย

วันที่ 21 ส.ค.62  นักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำนวน 8 คน แสดงรำสี่ภาค  ในงานเลี้ยงต้อนรับวิทยากรชาวต่างชาติ ของการประชุมเวชศาสตร์ทางทะเล ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้เห็นความงดงามของศิลปะการแสดงของชาติไทย