วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ นาวาโทหญิง ดร. พุทธชาด เจริญสิริวิไล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ นาวาโทหญิง ดร. พุทธชาด เจริญสิริวิไล