เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ธาดารัตน์ ยาสมุทร์ ชั้นปีที่ 1 รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ธาดารัตน์ ยาสมุทร์ ชั้นปีที่ 1 รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล