๗ ส.ค.๖๓ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาคารวะ มอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา ฯ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๗ ส.ค.๖๓ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาคารวะ มอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓