พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณศิริวรรณ เตชะพานิช มอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัวสงวนเชื้อ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณศิริวรรณ เตชะพานิช มอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัวสงวนเชื้อ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณศิริวรรณ เตชะพานิช มอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ โดยเงินบริจาคดังกล่าว มอบให้หน่วยต่างๆ และมีวัตถุประสงค์ในการมอบ ดังนี้

– มอบเป็นทุนการศึกษา พลเรือเอกปรีชา – นาวาเอกหญิง ขวัญเรือน สงวนเชื้อ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 500,000 บาท แบ่งเป็น 10 ทุน ทุนละ 50,000 ต่อปี

– มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 300,000 บาท

– มอบให้กลุ่มงานนิติเวช รพ.ฯ จำนวน 50,000 บาท

– มอบให้หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม รพ.ฯ จำนวน 50,000 บาท

– มอบให้หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม รพ.ฯ จำนวน 50,000 บาท

– มอบให้หอผู้ป่วย 80 พรรษา ชั้น 10 จำนวน 50,000 บาท โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564