มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) มีจิตกุศลมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ

มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) มีจิตกุศลมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๗ คน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ