พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งนาวาโทหญิง สุปราณี พลธนะ ได้รับรางวัลชมเชยผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งนาวาโทหญิง สุปราณี พลธนะ ได้รับรางวัลชมเชยผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Navy Wrist Support)