วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษา ในวัน พฤ.ที่ 28 พ.ค.63

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษา ในวัน พฤ.ที่ 28 พ.ค.63