พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับฯ ณ วิทยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับฯ ณ วิทยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔