น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกอบพิธีประดับบ่าและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้บังคับบัญชา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วพร.ศวก.พร.

น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกอบพิธีประดับบ่าและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้บังคับบัญชา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วพร.ศวก.พร.