มอบทุนการศึกษา

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้แทนมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ จุรีพร ทุ่มขันธ์ ชั้นปีที่ ๑ และเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาของศาสตราจารย์ นายแพทย์ เศก ลุมพิกานนท์ แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ เขมิกา องอาจ ชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ และนาวาเอก พิชเยนทร์ ตันตระกูล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ กนกวรรณ สิทธิจันทร์ ชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์นายแพทย์ เศก ลุมพิกานนท์    นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันตระกูล