พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโล่รางวัล “คนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี 2564” แก่ นาวาเอกหญิง บุญสม (ศาสตระรุจิ) โปษยะจินดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ท่านที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีนาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในปัจจุบันเป็นผู้แทนรับโล่รางวัลดังกล่าว ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖๔ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ