นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ของการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ” จากสมาคมนิยมไทย

ตามที่ทางสมาคมนิยมไทยได้จัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ” ภายหลังได้มีการดำเนินการตัดสินบทเรียงความต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผลการประกวด นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โดยจะขึ้นรับรางวัล พร้อมอ่านผลงานของตนเอง ในงาน “ยุวทูตนิยมไทย ครั้งที่14” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยสยาม
ทั้งนี้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตนเป็นคนที่ชื่นชอบงานเขียน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือ และการเรียนวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการเขียนเรียงความเรื่องราวเกี่ยวกับวันคนพิการ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่52 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563 อีกด้วย