รับทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำตัวแทนนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทั้ง ๔ ชั้นปี เข้าร่วมในพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า ๙๐” ประจำปี 2565 ของมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นประธานในพิธี

 1,669 total views,  2 views today