วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา เป็นประธานในพิธี