ฝ่ายปกครอง วพร.ศวก.พร. จัดพิธีประดับบ่าหัวหน้าคณะนักเรียนบังคับบัญชา หัวหน้ากราบ และมอบเกียรติบัตร แก่คณะนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายปกครอง วพร.ศวก.พร. จัดพิธีประดับบ่าหัวหน้าคณะนักเรียนบังคับบัญชา หัวหน้ากราบ และมอบเกียรติบัตร แก่คณะนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 66 #RTNCN commanders