พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ประดับอินทรธนูให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 และมอบเครื่องหมายชั้นปีให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 2-4 โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566