พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พลเรือตรีหญิง มาลี ผลเนืองมา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดย นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบ