พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณศิริรัตน์ นิลสมัย มอบทุนการศึกษาในนาม “ พลเรือเอก ปรีชา และ นาวาเอกหญิง ขวัญเรือน สงวนเชื้อ ” ประจำปีการศึกษา 2566

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณศิริรัตน์ นิลสมัย มอบทุนการศึกษาในนาม “ พลเรือเอก ปรีชา และ นาวาเอกหญิง ขวัญเรือน สงวนเชื้อ ” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 4 ปี โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566