เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำข้าราชการจำนวน 10 นาย และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ร่วมพิธีส่งหมู่เรือสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ โดยมีพลเรือตรี วิชชุ บำรุง ผู้บัญชาการกองเรือทุนระเบิด เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นำข้าราชการจำนวน 10 นาย และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ร่วมพิธีส่งหมู่เรือสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ โดยมีพลเรือตรี วิชชุ บำรุง ผู้บัญชาการกองเรือทุนระเบิด เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ข้าราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ได้ร่วมเดินทางกับเรือหลวงถลาง ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ สมุทรปราการ ถึงท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี โดยจัดให้นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ฝึกปฏิบัติความรู้สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างการเดินทางบนเรือ ประกอบด้วย

  • การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือกำลังพลบนเรือที่ถูกยิง ถูกสะเก็ดระเบิด
  • ชมการสาธิตดับเพลิง
  • ฝึกการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้
  • ชมการสาธิตการสละเรือใหญ่
  • ชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ตกน้ำ
  • การสอนสุขศึกษาเรื่อง การเลิกบุหรี่ แก่กำลังพลประจำเรือ

นอกจากนั้น ยังได้ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบนเรือหลวงบางระจัน ประกอบด้วย

  • การประเมินผู้บาดเจ็บจากโรคใต้น้ำ
  • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Hyperbaric Chamber
  • การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษ
  • การกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มีอาการหัวใจหยุดเต้น

การฝึกปฏิบัติร่วมทางทะเลครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเลให้กับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ซึ่งจะเป็นกำลังพลด้านสุขภาพของกองทัพเรือต่อไป

ขอขอบคุณผู้บัญชาการกองเรือทุนระเบิด ที่อนุญาตให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเข้าร่วมภารกิจการฝึกทางทะเลของกองเรือทุนระเบิดในครั้งนี้เป็นอย่างสูง