เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นาวาเอกหญิงนวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ร่วมในพิธี ภายหลังพิธี ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 4 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า