มูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา

พลเรือเอกศุภพงษ์  ศิริสนธิ  เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ให้กับนักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักเรียนหลักสูตรนาวิกเวชกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒