20 ก.ย.62 การแสดง Fancy Drill นักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 คน แสดง Fancy Drill ในงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการกองทัพเรือ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดย การแสดง Fancy Drill เป็นการแสดงท่าประกอบอาวุธทางทหาร ได้แก่ ธง ปืน ดาบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หรืออาวุธหลักทางการทหาร ประกอบจังหวะดนตรี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบ เป็นการแสดงเอกลักษณ์ของทหารที่มีทั้งความเข้มแข็งและสวยงาม

20 ก.ย.62 การแสดง Fancy Drill นักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 คน แสดง Fancy Drill ในงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการกองทัพเรือ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดย การแสดง Fancy Drill เป็นการแสดงท่าประกอบอาวุธทางทหาร ได้แก่ ธง ปืน ดาบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หรืออาวุธหลักทางการทหาร ประกอบจังหวะดนตรี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบ เป็นการแสดงเอกลักษณ์ของทหารที่มีทั้งความเข้มแข็งและสวยงาม