๗ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบ Face Shield จำนวน ๘๐๐ ชิ้น จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ พร. มอบให้ รพ.ฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัย Covid-๑๙ โดยมี น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร.

๗ พ.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบ Face Shield จำนวน ๘๐๐ ชิ้น จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ พร. มอบให้ รพ.ฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัย Covid-๑๙ โดยมี น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร.