พิธีมอบหมวกพยาบาล

น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกอบพิธีมอบหมวกพยาบาลให้กับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วพร.ศวก.พร.