พิธีสำเร็จการศึกษา

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 48) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 26พ.ค.65

พลเรือตรีหญิงวรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบหมวกพยาบาลให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 60 คน มอบโล่และรางวัล สำหรับผู้มีผลการเรียนดีและปฏิบัติยอดเยี่ยมแลุะกล่าวให้โอวาท โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือและผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาร่วมพิธีฯ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65

 1,224 total views,  2 views today