นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 นาย ศึกดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของ ทร.

วพร.ศวก.พร. นำคณะครู และ นพร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 นาย ศึกดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของ ทร ดังนี้

  1. วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา. 1300-1530
    ศึกษาดูงาน ประวัติวิกฤตการณ์ รศ.112 เรือหลวงแม่กลอง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ. พร้อมกันนี้ ได้ ร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น.
  2. วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 1300-1530
    เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ประวัติความเป็นมา ของพระราชวังเดิม. เยี่ยมชม และ รับทราบประวัติของ โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ในพระราชวังเดิม. อาทิเช่น ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ท้องพระโรง พระตำหนักเก๋งคู่. พระตำหนักสมเด็จพระปื่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พิพิธภัณฑ์ในพระราชวังเดิม ณ บก.ทร.พระราชวังเดืม

1.วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา. 1300-1530

2.วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 1300-1530