พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๕

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มอบเข็มชั้นปีและโล่ห์รางวัลให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมมอบเข็มชั้นปีฯ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕