นาวาเอกหญิงวิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับอินธนูให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑

นาวาเอกหญิงวิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับอินธนูให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ โดยมีอาจารย์พยาบาลร่วมประดับอินธนู ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕